LivsGivere (Hospitality)

Ildsjeler deler ut gratis mat og klær til de som har et stort behov. De jobber natt og dag for at de skal klare å komme rundt til mange:)

Impact

Vi trenger flere frivillige i dette landet som gjør en så stor jobb som disse to!! inspirende å kunne få hjelpe dem:)

Elisabeth - 12 February 2016